Alla Format och DanagårdLitho i samarbete

ALLA FORMAT AB i Vadstena och DanagårdLitho AB i Ödeshög har beslutat att inleda ett närmare samarbete.

Avtalet omfattar digitaltryck i små och storformat, offsettryck, backup och utbyte av kunskap kring teknisk utveckling. Innovationer i den grafiska branschen är också en del av samarbetsavtalets intentioner.

Johan Liljefors, ägare av Alla Format och Fredrik Järkemyr vice VD för DanagårdLitho har undertecknat avtalet.

 Las mer på DadagårLitho hemsida.